Kansspelautoriteit

Als onafhankelijke toezichthouder voor een goed gereguleerd en betrouwbaar aanbod van kansspelen, zorgt de Nederlandse kansspelcommissie, officieel Kansspelautoriteit genoemd, ervoor dat jij veilig en verantwoord kunt deelnemen aan kansspelen. De Kansspelautoriteit is op 1 april 2012, inmiddels ruim twee jaar geleden dus, opgericht als zelfstandig bestuursorgaan.

De staatssecretaris van het ministerie van Veiligheid en Justitie is verantwoordelijk voor het kansspelbeleid en stelt de wettelijke kaders en de beleidskaders vast waarbinnen de Kansspelautoriteit opereert. Hiërarchisch gezien is de Kansspelautoriteit niet ondergeschikt aan de staatssecretaris. Wettelijke uitvoeringstaken worden namelijk onafhankelijk uitgevoerd. Financiering van de Kansspelautoriteit vindt plaats door vergunninghouders, door middel van jaarlijkse heffingen en vergoedingen.

Bij haar oprichting op 1 april 2012 kreeg de Kansspelautoriteit 4 taken mee, die gerefereerd zijn aan de pijlers van

het kansspelbeleid:

Het reguleren van een passend legaal aanbod
Deze pijler vestigt de aandacht op het tegengaan van illegaliteit en criminaliteit in de kansspelenbranche. Het totale vergunningsstelsel voor de branche op nationaal niveau valt onder de verantwoordelijkheid van de Kansspelautoriteit. De Nederlandse kansspelcommissie is o.a. verantwoordelijk voor de beoordeling van wijzigingsbesluiten en vergunningsaanvragen. Er wordt daarnaast toezicht gehouden op een correcte afdracht door vergunninghouders aan de staat en liefdadigheidsinstellingen.

Het tegengaan van kansspelverslaving
Het is voor vergunninghouders verplicht om maatregelen te treffen om kansspelverslaving te voorkomen. De Kansspelautoriteit ziet erop toe dat men zich houdt aan de in de vergunning omschreven preventievoorwaarden.

De Kansspelautoriteit werkt zelf ook aan een serie preventieve instrumenten. Voor medewerkers van speelhallen hebben GGZ Nederland en de Speelautomaten Brancheorganisatie VAN, onder regie van de Kansspelautoriteit, een cursus ontwikkeld die als doel heeft symptomen van een gokverslaving te herkennen en de juiste tegenmaatregelen te nemen. Dankzij een strikt eisenpakket voor aanbieders van de cursus, is een minimumkwaliteit gegarandeerd. De Kansspelautoriteit biedt op die manier een coördinerende rol om effectiever, gezamenlijk beleid te realiseren om gokverslaving tegen te gaan.

Het beschermen en informeren van consumenten
Kansspelaanbieders worden door de wet verplicht om spelers tijdig en correct te informeren over de aangeboden spellen, de geldende voorwaarden met betrekking tot prijzen en de abonnementsduur en de eventuele risico’s op een gokverslaving. De Kansspelautoriteit ziet erop toe dat deze plicht op de juiste manier wordt nageleefd.

Het voorkomen van aan kansspelen gerelateerde illegaliteit en criminaliteit
Het is in het bijzonder van belang om consumenten en aanbieders in een betrouwbare omgeving te laten spelen. Illegale praktijken in het kansspeldomein worden daarom hard aangepakt. De Kansspelautoriteit heeft bestuursrechtelijke handhavingsinstrumenten tot haar beschikking, zoals de bestuurlijke boete, dwangsom en last onder dwangsom. De Kansspelautoriteit kan ook een beroep doen op het openbaar ministerie (OM) om het strafrecht in te zetten.

De Kansspelautoriteit houdt toezicht en doet gericht onderzoek binnen de kansspelenbranche. Er wordt voorrang gegeven aan grootschalige illegale praktijken en spellen die leiden tot grote sociale of maatschappelijke problemen.